ملبورن: 29 Jun 2022, 5:32 AM  تهران: 08/04/1401، 12:02 AM

صرافی اکسپرس

ادامه محدودیت سقف ۲۰۰۰۰ دلار تبادل مالی بین ایران و استرالیابازگشت

Monday, 25 January 2016

در ماه ژانویه ۲۰۱۶ ، دولت استرالیا از برداشته شدن تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط با مسائل هسته ای ایران خبر داد اما محدودیت سقف ۲۰۰۰۰ دلار تبادل مالی بین ایران و استرالیا همچنان باقی است . شما میتوانید در لینک زیر جزئیات بیشتری از قوانین جدید مرتبط با ایران بعد از لغو تحریم ها را مشاهده کنید :

 

http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran/Pages/iran-sanctions-changes-frequently-asked-questions.aspx