ملبورن: 5 Dec 2021, 12:32 AM  تهران: 13/09/1400، 5:02 PM

صرافی اکسپرس

نرخ انواع حواله های ارزی
نوع ارز
خرید
فروش
AUD
20,700 تومان
استرالیا به ایران
-
CNY
4,400 تومان
چین به ایران
-
CNY
4.30 یوان
استرالیا به چین
4.50 یوان
چین به استرالیا
AED
2.47 درهم
استرالیا به امارات
2.61 درهم
امارات به استرالیا
محاسبه گر انتقال ارز
{{vm.Quote.Rate.ForeignCurrencyCode}}
{{vm.Quote.Rate.RateCurrencyCode}}
تغییرات نرخ دلار استرالیا نسبت به تومان