ملبورن: 13 Jul 2024, 2:50 AM  تهران: 22/04/1403، 9:20 PM

صرافی اکسپرس

 

ارسال حواله بین ایران و استرالیا :

این سرویس متداولترین نوع نقل و انتقالات مالی بین ایران و استرالیا می باشد، در این روش معادل مبلغ حواله (بعد از دریافت مبلغ و مدارک مشتری) ظرف یک تا دو روز کاری (اگر مبلغ زیر ۲۰۰۰۰ دلار باشد) تحویل گیرنده حواله خواهد گردید. برای مبالغ بالای ۲۰۰۰۰ دلار زمان بیشتری با مشتری توافق میشود . 

 

حواله های تخفیف دار دانشجویی :

از آنجا که مبنی و اساس کار صرافی اکسپرس در ابتدا خدمات دهی به دانشجویان عزیز بوده ، در حواله های دانشجویان (با ارائه مدرک مبتنی بر دانشجو بودن) نرخ ویژه در نظر گرفته می شود.

 

حواله به دانشگاه ها ، کنفرانس ها و سازمان های مهاجرت :

در این سرویس معادل مبلغ حواله (بعد از دریافت مبلغ و مدارک مشتری) حداکثر ظرف دو روز کاری تحویل سازمان مربوطه خواهد گردید. توجه به این نکته ضروریست که روزهای تعطیل در استرالیا و کشور گیرنده حواله در انجام این سرویس تاخیر خواهند انداخت . لازم به ذکر است ثبت نام اکثر کنفرانس ها که با استفاده از کردیت کارت انجام میشود شامل کارمزد ۲۰ دلاری میباشد . 


 

ثبت نام انجمن های مهندسی ، پزشکی و غیره در استرالیا :

در این سرویس معادل مبلغ حواله (بعد از دریافت مبلغ و مدارک مشتری) حداکثر ظرف سه روز کاری تحویل سازمان مربوطه خواهد گردید. توجه به این نکته ضروریست که روزهای تعطیل در استرالیا در انجام این سرویس تاخیر خواهند انداخت . لازم به ذکر است این سرویس که شامل حضور یکی از پرسنل صرافی اکسپرس در بانک ، گرفتن مانی اردر و انجام پست به سازمان مربوطه میباشد شامل کارمزد ۴۰ دلاری میباشد .