ملبورن: 26 Feb 2024, 7:30 PM  تهران: 07/12/1402، 12:00 PM

صرافی اکسپرس

صرافی اکسپرس حامی مالی کنسرت بزرگ همایون شجریان در سال ۲۰۲۲بازگشت

Friday, 12 August 2022

 

صرافی اکسپرس به عنوان حامی مالی کنسرت بزرگ همایون شجریان در استرالیا ، شما را به شرکت در این برنامه دعوت میکند .

 

BRISBANE 21 SEP

MELBOURNE 23 SEP

SYDNEY 24 SEP

 

Tickets: Shajarian.online