ملبورن: 8 Dec 2023, 11:31 PM  تهران: 17/09/1402، 4:01 PM

صرافی اکسپرس

صرافی اکسپرس همیشه میکوشد که نظرات ، انتقادها و پیشنهادات شما عزیزان را در ارائه خدمات هرچه بهتر لحاظ کند . لذا صمیمانه از شما مشتری گرامی خواهشمندیم در این راستا با ارائه نظرات خود ما را یاری نمایید

Navid Molaverdikhani  (04/11/2021)

I've been using Express money for few years now. They are very reliable and usually the transfer is done in few hours. i appreciate their services.

Sam  (29/10/2021)

Fantastic service and great rates, highly recommend

Zohre Kord  (27/09/2021)

Fast and reliable

Samira Rashetnia  (11/08/2021)

Fast and reliable transfer process. Also, polite and nice staff. Highly recommended

Amir Molaverdikhani  (14/07/2021)

I would like to express my appreciation for your quick and reliable service.


نظر خود را ارسال نمایید