ملبورن: 13 Jul 2024, 3:21 AM  تهران: 22/04/1403، 9:51 PM

صرافی اکسپرس

صرافی اکسپرس همیشه میکوشد که نظرات ، انتقادها و پیشنهادات شما عزیزان را در ارائه خدمات هرچه بهتر لحاظ کند . لذا صمیمانه از شما مشتری گرامی خواهشمندیم در این راستا با ارائه نظرات خود ما را یاری نمایید

علی مرتضی پور  (11/11/2016)

Excellent and speedy service. Same day delivery thank you all.

بردیا بهرمندی  (26/10/2016)

Great service form Express Money Exchange as always! Fast and reliable. Highly recommended. My first choice to exchange money! I have been their customer for the last 5 years and I have always been satisfied with their professional service. Thanks Express Money Exchange!

فرح  (14/09/2016)

Couldn't be better, reliable, fast and fair rates. Highly recommended .Thanks Express Money Exchange

ارس معنوی  (03/09/2016)

Awesome service Have been using since 2011 and highly recommend them. Great customer relations as well as fast and reliable service.

امیرحسن مهدی زاده  (08/06/2016)

Well done guys, nice job i cannot imagine how fast you can be. cheers


نظر خود را ارسال نمایید