ملبورن: 4 Dec 2021, 11:55 PM  تهران: 13/09/1400، 4:25 PM

صرافی اکسپرس

صرافی اکسپرس همیشه میکوشد که نظرات ، انتقادها و پیشنهادات شما عزیزان را در ارائه خدمات هرچه بهتر لحاظ کند . لذا صمیمانه از شما مشتری گرامی خواهشمندیم در این راستا با ارائه نظرات خود ما را یاری نمایید

Farshad Lotfiazad  (18/05/2017)

Excellent customer service. Fast transfer. Easy process.

Bahram  (16/05/2017)

Good customer service so far

Samaneh  (13/04/2017)

Thanks Money Express Wish you all the best with your business !! Highly recommended!! That was the fastest service ever

Behzad Mosavat   (13/03/2017)

No 1 in their business and great customer service!

Maison   (08/02/2017)

Thanks to Express Money Exchange as I see everything is very organised now especially I am very happy with the report email that I received after the transaction was done !Well done and keep up the good job


نظر خود را ارسال نمایید